Unser Team

Christian Klucker
Schulleitung künstlerisch, Chorleitung Chor 3 in Chur und E-Chor

079 346 25 58

 

Christa Hausmann

Schulleitung administrativ

079 408 87 68

 


Carmen Klucker
Chorleitung Grundstufe und Chor 1 in Chur

 

 

Braida Janett

Chorleitung Chor 2 in Chur

 

 

 


Victoria Türtscher

Chorleitung Thusis

 

 

 

Jakob Peböck

Chorleitung Thusis

 

 

 


Anna-Lorena Stalder

Tanz und Choreografie

 

 

 

Stefano Sposetti

Korrepetition


Anna Laura Klucker

Sekretariat, Administration, Grafik

079 391 51 24

 

Erica Klucker

Tenu